Jalan laut

Jalan laut atau laluan perkapalan merupakan laluan kerap digunakan untuk kapal di lautan dan tasik besar. Dalam Zaman Belayar, mereka hanya menentukan arus angin atau buruj yang kelihatan pada waktu malam. Pada masa kini, jalan laut adalah jalan yang penting untuk perdagangan di antara negara yang lain. Selain itu, pelarian juga mengikut jalan ini untuk melarikan diri asal kerana revolusi, pemberontakan atau peperangan seperti di Syria, Cuba dan negara yang lain.

Jalan laut dalam grafik komputer.