Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum telah ditubuhkan oleh Sir Malcolm MacDonald untuk mengeratkan hubungan antara kaum akibat komunis. Anggotanya terdiri daripada pemimpin pelbagai kaum seperti: