Kabinet Amir Syarifuddin I

Kabinet Amir Sjarifuddin I ialah kabinet Republik Indonesia yang bertugas antara 3 Julai 1947 hingga 11 November 1947.


Susunan KabinetSunting

1. Perdana Menteri : Amir Sjarifuddin
2. Timbalan Perdana Menteri : AK Gani
3. Timbalan Perdana Menteri : Setiadjid
4. Menteri Luar Negeri : Agus Salim
5. Menteri Muda Luar Negeri : Tamsil
6. Menteri Dalam Negeri : Wondoamisono
7. Menteri Muda Dalam Negeri : Abdul Madjid Djojohadiningrat
8. Menteri Pertahanan : Amir Sjarifuddin
9. Menteri Muda Pertahanan : Arudji Kartawinata
10. Menteri Kehakiman : Susanto Tirtoprodjo
11. Menteri Penerangan : Setiadi
12. Menteri Muda Penerangan : Sjahbudin Latif
13. Menteri Kewangan : AA Maramis
14. Menteri Muda Kewangan : Ong Eng Die
15. Menteri Kemakmuran : AK Gani
16. Menteri Muda Kemakmuran I : IJ Kasimo
17. Menteri Muda Kemakmuran II : Adji Darmo Tjokronogoro
18. Menteri Perhubungan : Djuanda
19. Menteri Pekerjaan Umum : Moch. Enoch [1]
20. Menteri Muda Pekerjaan Umum : H. Laoh [1]
21. Menteri Buruh : SK Trimurti
22. Menteri Buruh : Wilopo
23. Menteri Sosial : Suprodjo
24. Menteri Muda Sosial : Sukoso Wirjosaputro
25. Menteri Pelajaran : Ali Sastroamidjojo
26. Menteri Agama : K. Achmad Asj'ari [2]
27. Menteri Kesihatan : J. Leimena
28. Menteri Muda Kesihatan : Satrio
29. Menteri Negara : Hamengkubuwono IX
30. Menteri Negara : Suja'as
31. Menteri Negara : Wikana
32. Menteri Negara : Siauw Giok Tjhan
33. Menteri Negara : Hindromartono
34. Menteri Negara : Maruto Darusman

RujukanSunting

  1. ^ a b Moch. Enoch meletakkan jawatannya pada 11 Ogos 1947 dan digantikan oleh H. Laoh. Jawatan Menteri Muda Kesihatan dihapuskan.
  2. ^ K. Achmad Asj'ari tidak dapat berpindah ke Jakarta dari tempat tinggalnya di Sumatera dan digantikan oleh Anwaruddin pada 9 Oktober 1947.
 
Kabinet Indonesia
 

Era Perjuangan Kemerdekaan: Presiden | Sjahrir I | Sjahrir II | Sjahrir III | Amir Sjarifuddin I | Amir Sjarifuddin II | Hatta I | Darurat | Hatta II
Era Demokrasi Berparlimen: RIS | Susanto | Halim | Natsir | Sukiman-Suwirjo | Wilopo | Ali Sastroamidjojo I | Burhanuddin Harahap | Ali Sastroamidjojo II | Djuanda
Era Demokrasi Terpimpin: Kerja I | Kerja II | Kerja III | Kerja IV | Dwikora I | Dwikora II | Dwikora III | Ampera I | Ampera II
Era Orde Baru: Pembangunan I | Pembangunan II | Pembangunan III | Pembangunan IV | Pembangunan V | Pembangunan VI | Pembangunan VII
Era Orde Reformasi: Reformasi Pembangunan | Perpaduan Negara | Gotong Royong | Indonesia Bersatu | Indonesia Bersatu II | Kerja