Kakawin Kunjarakarna

Kakawin Kunjarakarna Dharmakathana adalah gubahan dalam bentuk syair dari karya sastra prosa; Kunjarakarna. Meskipun syair ini merupakan gubahan, tetapi ada beberapa perbezaan. Contohnya jumlah raksasa dalam persimpangan jalan.

Gubahan dalam bentuk syair ini mempunyai bahasa yang sangat indah.

Bacaan Selanjutnya sunting

A. Teeuw, S.O. Robson, A.J.B. Kempers, Kunjarakarna Dharmakathana, 1981.


Sastra Jawa Kuno --->