Kaleidoskop ialah sejenis alat permainan berbentuk tiub. Di dalamnya terdapat cermin serta objek-objek berwarna kecil seperti manik dan kerakal.

Kaleidoskop mainan