Kalifornium adalah unsur kesepuluh dalam siri aktinida bersimbol Cf dan bernombor atom 98. Kalifornium digunakan dalam analisis pengaktifan neutron.

Kedudukan kalifornium dalam jadual berkala
Kedudukan kalifornium dalam jadual berkala