Kalorimetri merupakan merupakan peranti yang membenarkan bahan dibakar dan haba dipindahkan pada air disekeliling, membolehkan peningkatan suhu dan dengan itu keluaran haba dapat diukur. Ia digunakan bagi mengukur kalori sesuatu bahan, berikutan dengan jumpaan mengenai ciri-ciri haba tertentu sesuatu bahan seperti nilai kalori, haba khusus atau haba dalaman (“laten”), haba dalam fizik dan kimia.