Kampung Kenangan merujuk kepada beberapa tempat iaitu: