Kampung Pasir Garam

Kampung Pasir Garam boleh merujuk pada beberapa perkara, antaranya adalah:-