Kampung Permatang Durian

Kampung Permatang Durian boleh merujuk pada beberapa perkara, antaranya adalah:-