Kampung Sri Cheeding terletak di negeri Selangor iaitu di daerah Kuala Langat, mukim Tanjong 12. Kawasan ini terletak di bawah pentadbiran majlis daerah Kuala Langat. Keluasan Kampung Seti Cheeding ialah lebih kurang 80 hektar.

Kawasan ini dimajukan oleh pemaju Koperasi Membeli dan Membuka Tanah Seri Cheeding mulai tahun 1964.

Kawasan ini terletak di sebelah barat daya pusat bandar Banting. Kedudukannya kira-kira 21 km dari pusat bandar.