Kampung perikanan ialah sebuah kampung yang didiami oleh para nelayan