Kapal hospital adalah hospital terapung yang dilengkapkan pada kapal laut dalam yang besar.

USNS Mercy dan USNS Comfort adalah kapal hospital yang dikendalikan oleh tentera laut Amerika Syarikat dan ambulan terbesar binaan manusia.

Kapal hospital moden mempamirkan lambang Palang Merah untuk mendapatkan perlindungan persidangan Geneva dibawah undang-undang perang.

Hospital ship