Karang

koloni invertebrat laut
Singkapan karang di Terumbu Sawar Besar Australia

Karang adalah invertebrat laut di dalam kelas Anthozoa, di dalam filum Cnidaria. Kehidupan ini biasanya hidup dalam koloni yang mengandungi banyak polip individu. Spesies karang termasuk pembina terumbu karang yang menghuni laut tropika dan mengeluarkan kalsium karbonat buat membentuk kerangka keras.