Kasus nominatif

kasus tatabahasa

Kasus nominatif ialah satu daripada kasus tatabahasa buat kata nama ataupun bahagian-bahagian wacana yang lain. Kasus ini secara amnya menandakan subjek kata kerja, ataupun kata nama predikat, atau predikat kata adjektif, berbanding dengan objek atau argumen buat kata kerja (verb arguments). Umumnya, kata nama yang "membuat sesuatu" berada dalam kasus nominatif, dan bentuk nominatif merupakan bentuk yang digunakan buat kata dalam kamus.

Gambarajah menerangkan konsep kasus nominatif.

Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.