Kata kerja tak transitif

Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap.

Kata Kerja Tak Transitif BerpelengkapSunting

Kata kerja ini memerlukan pelengkap. Pelengkap merupakan kata atau frasa yang melengkapkan ayat supaya tidak kelihatan tergantung dan bukannya satu objek (penyambut).

PembuatKata Kerja Tak TransitifKeterangan
Kamimandi di sungai
Diasenyumsemasa berjalan
Air sungaiberansursurut

Kata Kerja Tak Transitif Tak BerpelengkapSunting

Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut mahupun pelengkap. Selalunya berada di hujung ayat.

PembuatKata Kerja Tak Transitif
Rumahnyaroboh
Radio ituberbunyi
Turunnya Union Jack itu,
Jalur Gemilang pula
berkibar