Dalam linguistik, kata seasal ialah perkataan yang mempunyai keturunan atau asal yang sama. Istilah ini terbit dari bahasa Latin cognatus (saudara sedarah).[[:]] Pasangan butir linguistik dalam sesuatu bahasa yang mempunyai keserupaan dari segi asal, bentuk atau makna dipanggil bentuk kembar. Secara tegasnya, kata pinjaman daripada bahasa lain selalunya tidak dimaksudkan dengan istilah tersebut. Contohnya, perkataan bahasa Inggeris, 'king' tidak dianggap sebagai kata seasal asli daripada bahasa Belanda, 'koning' ataupun bahasa Jerman, 'König'.