Kategori ini mengandungi kesemua peristiwa yang sedang atau pernah berlaku pada tahun 2006