Kategori:Calon untuk penghapusan segera sebagai laman kosong

Kategori ini (sebuah subkategori Kategori:Calon untuk penghapusan segera) menjejaki laman-laman yang dicalonkan untuk penghapusan segera di bawah KPS R1 atau KPS R3; sebab mereka mengandungi "sedikit atau tiada konteks" (R1), atau tiada kandungan sekalipun (R3). Untuk menyenaraikan laman-laman dalam kategori ini, tegkan mereka dengan templat-templat {{db-r1}} atau {{db-r3}}. Jika terdapat sebarang keraguan tentang kesesuaian sebuah laman untuk penghapusan segera, timbangkan penghantarannya ke XfD sebagai ganti.

Kategori ini tidak mengandungi sebarang laman atau media.