Mata wang merupakan satu bentuk duit yang digunakan untuk urusan pembayaran sesuatu urus niaga ekonomi di sesebuah negara.