Kategori:Perjanjian Sri Lanka

Sri Lanka Dominion Ceylon

Perjanjian diikat atau disahkan oleh  Sri Lanka. Kategori ini menyenaraikan perjanjian-perjanjian yang diikat atau disahkan oleh Sri Lanka sejak 22 Mei 1972, tarikh apabila Dominion Ceylon menjadi Sri Lanka moden.