Kategori:Tarian Malaysia

Tarian Malaysia merujuk kepada tarian yang ditarikan di Malaysia secara tradisi, dan tidak semestinya dicipta di Malaysia.