Tutsi (disebut /ˈtuːtsi/ adalah satu daripada tiga bangsa Rwanda dan Burundi yang purba di Afrika Tengah, dua yang lain adalah Kaum Twa dan Kaum Hutu.

Tutsi
Jumlah populasi
(2.5 juta (Rwanda dan Burundi))
Kawasan ramai penduduk
Rwanda, Burundi, Timur Republik Demokratik Congo
Bahasa
Kirundi, Kinyarwanda, Perancis, Inggeris
Agama
Masyarakat Dominan Roman Katolik
Minoriti Islam
Kumpulan etnik yang berkaitan
Hutu, Twa