Kawah boleh merujuk kepada beberapa topik:

MasakanSunting

  • sejenis bekas memasak berupa kuali besar,

GeografiSunting

AstronomiSunting

  • Kawah qamari, lekukan yang wujud pada permukaan Bulan
  • Kawah hentaman, ciri fizikal yang terhasil di permukaan satu jasad angkasa akibat hentaman laju suatu bendasing