Kawah boleh merujuk kepada beberapa topik:

Masakan Sunting

  • sejenis bekas memasak berupa kuali besar,

Geografi Sunting

Astronomi Sunting

  • Kawah qamari, lekukan yang wujud pada permukaan Bulan
  • Kawah hentaman, ciri fizikal yang terhasil di permukaan satu jasad angkasa akibat hentaman laju suatu bendasing