Kawalan capaian berasaskan peranan

Dalam sistem keselamatan komputer, kawalan capaian berasaskan peranan (role-based access control, RBAC), adalah satu pendekatan untuk mengehadkan capaian sistem hanya kepada pengguna berdaftar. Ia digunakan oleh kebanyakan perusahaan yang melibatkan 500 orang pekerja, dan boleh melaksanakan kawalan capaian mandatori (MAC) atau kawalan capaian budi bicara (DAC).

Rujukan sunting