Kazimain merupakan sebuah kota suci yang terletak di Baghdad, Iraq, merupakan tempat dimakamkannya dua Imam Syi'ah, iaitu Musa al-Kadzim dan Muhammad al-Jawad.