Kebebasan berhimpun

Kebebasan berhimpun (Freedom of assembly) ialah hak atau keupayaan individu atau kelopok orang berkumpul bersama-sama meluahkan, mengalakkan atau memepromosikan, memperoleh serta mempertahankan ide dikongsi atau koltektif mereka.[1] Hak ini diiktiraf sebagai suatu hak asasi manusia, suatu hak politik dan kebebasan awam.

Kebebasan
Konsep

Falsafah · Kebebasan
Kebebasan negatif
Kebebasan positif
Hak

Bidang

Sivil · Ekonomi
Intelek · Politik

Jenis

Berhimpun
Berpersatuan
Bergerak
Media
Beragama
Bersuara
Maklumat
Berfikir

Rujukan

sunting
  1. ^ Jeremy McBride, Freedom of Association, in The Essentials of... Human Rights, Hodder Arnold, London, 2005, m/s. 18–20