Kecekapan pengendalian

Dalam konteks perniagaan, operasi kecekapan boleh didefinisikan sebagai nisbah antara output yang diperoleh dari perniagaan dan input untuk menjalankan operasi perniagaan. Apabila operasi kecekapan ditingkatkan, malah nisbah output ke input memperbaiki.

Input, biasanya berupa wang (kos), orang (diukur sama ada sebagai 'jumlah kepala' atau sebagai jumlah setara sepenuh masa ) atau masa / usaha. Output biasanya merupakan wang

(pendapatan, margin, tunai), pelanggan baru, kesetiaan pelanggan, pembezaan pasaran, produksi, inovasi, kualiti, kelajuan & kelincahan, kerumitan atau peluang.

Istilah "operasi kecekapan", " kecekapan " dan " produktiviti " sering digunakan secara bergantian. Satu penjelasan antara perbezaan kecekapan dan (faktor keseluruhan) produktiviti terdapat dalam "Pengenalan Analisis Kecekapan dan Produktiviti". [1] Untuk merumitkan lagi maknanya, Operasi kecemerlangan , iaitu peningkatan berterusan, tetapi tidak terbatas pada kecekapan, kadang-kadang digunakan ketika bermaksud kecekapan operasi. Adakala pula, operasi kecemerlangan juga digunakan dengan makna yang sama dengan operasi kecekapan. .

Mengukur Operasi KecekapanSunting

Peningkatkan kecekapan operasi dimulakan dengan mengukurinya. Oleh kerana operasi kecekapan adalah mengenai nisbah output ke input, ia mesti diukur dari kedua-dua sisi input dan output. Selalunya, pengurusan syarikat mengukur terutamanya dari sisi input, misalnya, kos pengeluaran unit atau jam kerja yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit. Walaupun penting, petunjuk input seperti unit kos pengeluaran tidak boleh dilihat sebagai satu-satunya petunjuk kecekapan operasi. Apabila mengukur kecekapan operasi, syarikat harus menentu, mengukur dan mengesan sebilangan petunjuk prestasi di kedua sisi input dan output. Definisi tepat bagi petunjuk prestasi ini berbeza antara industri, tetapi biasanya merangkumi kategori berikut:

Membandingkan operasi kecekapanSunting

Sekiranya tujuannya adalah untuk membandingkan nombor dengan yang lain melalui penanda aras, penting untuk menentukan, mengukur dan mengesan petunjuk prestasi untuk beban dan kerumitan juga. Walaupun dalam industri yang sama, tingkah laku pelanggan mungkin berbeza secara signifikan antara dua pasar (atau dua negara) yang menyebabkan satu syarikat harus memberikan lebih banyak sumber dan kos untuk menangani pelanggan. Tidak mengukur faktor beban dan kerumitan seperti itu boleh menyebabkan kesimpulan yang salah mengenai kecekapan operasi.

Meningkatkan operasi kecekapanSunting

Apabila meningkatkan kecekapan operasi, syarikat mempunyai beberapa alternatif. Yang paling biasa adalah: [2]

  • Sama untuk kurang, iaitu output yang sama untuk input yang kurang
  • Lebih untuk sama, iaitu lebih banyak output untuk input yang sama
  • Lebih banyak untuk banyak, iaitu lebih banyak output untuk lebih banyak input
  1. ^ Timothy J. Coelli, D.S. Prasada Rao, Christopher J. O’Donnell and George E. Battese: "An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis", Springer, 2005
  2. ^ "Efficiency and beyond - Forward-thinking solutions for improving efficiency", Nokia Siemens Networks, 2009