Kecerdasan

Kecerdasan telah ditakrifkan dalam pelbagai cara dan tidak terhad kepada sesuatu perkara termasuklah, pemikiran abstrak, pemahaman, kesedaran diri, komunikasi, pemikiran, pembelajaran, mempunyai pengetahuan emosi, pengekalan, perancangan, dan penyelesaian masalah.

Lihat jugaSunting