Kejituan

Laman nyahkekaburan

Kejituan pengukuran ialah betapa hampir suatu nilai pengukuran kepada nilai sebenar.

Perbezaan antara suatu nilai pengukuran dengan nilai sebenar dikenali sebagai ralat.

Kejituan suatu pengukuran boleh ditambahkan dengan: