Kelabit

Kelabit adalah kaum yang berasal dari Sarawak

Kaum Kelabit ialah kaum Bumiputera Sarawak yang tinggal di pergunungan Sarawak dan sedikit di Brunei. Mereka berkait dengan kaum Lun Bawang.

Kebanyakan golongan ini menganut agama Kristian. Dengan anggaran pada tahun 2013 jumlah penduduk seramai 6,600 orang, kaum Kelabit merupakan antara golongan etnik terkecil di Sarawak. Komuniti ini tinggal di rumah panjang dan mengamalkan pertanian tradisional untuk menyara kehidupan. Beras Bario merupakan hasil tanaman orang Kelabit Sarawak. Mereka juga merayakan Irau Nukenen Bario.