Kem pelarian Palestin

rencana senarai Wikimedia

Templat:Palestinians Berikut ialah senarai kem-kem pelarian Palestin dan bila diwujudkan serta bilangan pelarian semasa.

UNRWA memberi definasi sebagai :

"Pelarian-pelarian Palestin adalah orang-orang yang tempat kediaman biasanya adalah Palestin di antara Jun 1946 dan Mei 1948, yang kehilangan kedua-dua rumah-rumah dan cara hidup mereka akibat Pertempuran Arab-Israel 1948.

Jumlah pelarian yang berdaftar dengan UNRWA ialah 914,000 pada 1950 dan meningkat kepada lebih 4.3 juta pada 2005.

  • Gaza, 8 buah kem, 478,854 orang pelarian