Kemandirian

Kemandirian ialah penerusan hidup atau pengekalan spesies di alam ini.