Kemudahbakaran atau mudah terbakar merujuk pada suatu bahan yang mudah terbakar pada suhu persekitaran. Dengan kata lain, bahan tersebut boleh terbakar hanya dengan sedikit usaha dan segera terbakar apabila terkena api.