Kepekaan

Laman nyahkekaburan

Kepekaan ialah kebolehan suatu alat mengesan perubahan kecil kuantiti yang diukurnya.

Semakin kecil nilai senggatan skala terkecil, semakin peka alat pengukuran.Contaohnya miliammter adalah lebih peka berbanding ammeter kerana miliammeter dapat mengesan perubahan arus 1mA tetapi perubahan arus ini tidak dapat dikesan oleh ammeter