Kepelbagaian genetik

Kepelbagaian genetik, aras biokepelbagaian, merujuk bilangan jumlah ciri genetik dalam tokokan genetik spesies. Ini berbeza daripada kebolehubahan genetik, yang menggambarkan kecenderungan ciri genetik untuk berlainan.

Kepelbagaian genetik merupakan jalan untuk populasi menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitaran. Dengan lebih kelainan, sesetengah individu dalam satu populasi lebih tercenderung akan mempunyai kelainan alel yang sesuai untuk persekitarannya. Individu tersebut lebih tercenderung untuk terselamat untuk menghasilkan anak mempunyai alel itu. Populasi itu akan berterusan untuk lebih generasi kerana kejayaan individu ini.[1]

Bidang akademik genetik populasi termasuk sesetengah hipotesis dan teori berkaitan dengan kepelbagaian genetik. Teori evolusi neutral mencadangkan bahawa kepelbagaian ialah hasil pengumpulan penggantian neutral. Pemilihan mempelbagaikan ialah hipotesis yang dua subpopulasi spesies hidup dalam persekitaran berlainan yang terpilih untuk alel berlainan pada lokus tertentu. Ini mungkin berlalu, contohnya, jika satu spesies mempunyai julat relatif besar kepada mobiliti individu dalamnya. Pemilihan bergantung pada kekerapan ialah hipotesis yang sebaik alel menjadi lebih umum, alelnya menjadi lebih terancam. Interaksi dalam patogen perumah ini, tempat kekerapan alel defensif yang tinggi antara perumah bermakna bahawa patogen lebih tercenderung untuk tersebar jika boleh mengatasi alel itu.

Lihat juga Sunting

Rujukan Sunting

  1. ^ "National Biological Information Infrastructure". Introduction to Genetic Diversity. U.S. Geological Survey. Dicapai pada 3 Januari 2011.

Templat:Genetik