Kerajaan tentera

Kerajaan tentera ataupun junta tentera merupakan satu bentuk kerajaan di mana kuasa politik berada di tangan tentara. Sistem kerajaan ini adalah salah bentuk kerajaan autokratik. Di dalam kebanyakan kejadian, kerajaan tentera terbentuk selepas satu rampasan kuasa yang dilakukan oleh pihak tentera. Kebiasaannya, kerajaan tentara akan mengantung hak-hak sivil seperti kebebasan bersuara.

Terdapat sebilangan kerajaan tentera di dunia. Dua daripada adalah kerajaan Myanmar dan Thailand.