Keresahan perindustrian

Keresahan perindustrian ialah istilah yang digunakan untuk memerikan kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja sewaktu membantah gaji atau syarat penggajian. Tindakan yang boleh diambil merangkumi:

Tindakan mogok kesatuan sekerja UNISON di Oxford, England pada 28 Mac 2006.

Daripada segi sejarah, rusuhan juga berlaku, misalnya tindakan yang diambil oleh gerakan Luddite semasa Revolusi Perindustrian, serta juga pencetusan pemusnahan mesin.


Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.