Kerja

Laman nyahkekaburan

Kerja boleh merujuk kepada:

Kerja manusia:

Dalam fizik: