Kerjasama, atau kooperasi, merujuk pada amalan seseorang atau kumpulan yang lebih besar yang bekerja di khayalak dengan tujuan atau kemungkinan kaedah yang diluluskan bersama secara umum, alih-alih bekerja secara berasingan dalam persaingan.

Kerja sama boleh pelbagai ranah perniagaan, pertanian, dan syarikat boleh diwujudkan dalam bentuk koperasi.

Kerja sama umumnya termasuk paradigma yang bertentangan dengan pertandingan. Banyak orang yang menyokong kerja sama sebagai bentuk yang sesuai untuk pengurusan urusan individu.

Walau begitu, beberapa bentuk kerja sama bersifat haram kerana mengubah sifat akses orang lain pada sumber ekonomi atau lain. Sehingga, kerja sama dalam bentuk kartel bersifat haram, dan penetapan harga biasanya haram.