Keselamatan negara

Keselamatan negara merujuk kepada keselamatan sesebuah negara bangsa termasuk warganegara, ekonomi dan institusi miliknya. Kesemuanya matlamat ini diutamakan sebagai tugas kepada negara.