Ketakterhinggaan

Ketakterhinggaan merujuk kepada bilangan yang tidak terhingga, iaitu tiada had. Ia diberi lambang ∞. Contoh bilangan yang tidak terhingga ialah bilangan nombor asli (1, 2, 3, …). Ini adalah kerana tiada nombor asli yang terbesar.

Kajian mengenai ketakterhinggaan terdapat dalam bidang matematik, falsafah, dan ketuhanan.

Lihat jugaSunting