Ketetapan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

Ketetapan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (ketetapan PBB atau resolusi PBB) ialah teks rasmi yang diterima pakai oleh badan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Walaupun mana-mana badan PBB boleh mengeluarkan ketetapan, pada praktiknya kebanyakan ketetapan dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan atau Perhimpunan Agung.

Jenis Sunting

Ketetapan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu boleh jadi ketetapan hakiki dam ketetapan tatacara.

Tambahan pula, ketetapan boleh dikelaskan oleh alat asalnya iaitu:

Rujukan Sunting