Ketua Menteri adalah ketua kerajaan yang dipilih oleh subbahagian sesuatu negara, terutamanya negeri (dan kadang kala wilayah kesatuan India, wilayah Australia, jajahan luar negeri British. Ia juga digunakan untuk gelaran yang diberikan kepada ketua kerajaan negeri-negeri Malaysia yang tiada monarki.

Gelaran ini juga digunakan di Isle of Man (sejak 1986), Guernsey (sejak 2004) dan Jersey (sejak 2005).

Di Malaysia, ia digunakan untuk merujuk kepada ketua kerajaan negeri-negeri Malaysia yang tiada monarki iaitu Melaka, Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak yang mana gelaran Menteri Besar digunakan di negeri-negeri lain yang mempunyai raja.

Lihat jugaSunting