Kewartawanan

Kewartawanan bermaksud penyelidikan dan laporan sesuatu perkara, isu dan peristiwa kepada orang ramai. Lazimnya, ia berkaitan dengan hal penerbitan dan penulisan surat khabar atau majalah. Orang yang melakukan tugas ini dipanggil wartawan.