Perbezaan antara semakan "Imbuhan kata nama (bahasa Melayu)"

<tr><td align= "left">uji</td><td></td><td align="right">penguji</td></tr>
</table>
 
Sesetengah perkataan yang bermula dengan k tidak sesuai menggunakan format ini. Contohnya ''kerja'' jika imbuhkan akan menjadi ''pekerja'', BUKANNYA ''pengerja''.
 
 
Bagi perkataan yang bermula dengan huruf vokal, sebutan perkataan berubah misalnya pengambil (ambil) akan disebut sebagai ''pe-ngam-bil'' dan penguji (uji) disebut ''pe-ngu-ji''. Berbeza dengan huruf yang bermula dengan konsonan (kecuali k, s, t dan p) bunyi perkataan asal akan dikekalkan seperti penggosok disebut ''peng-go-sok''.
816

suntingan