Perbezaan antara semakan "Imbuhan kata nama (bahasa Melayu)"

==== Varian peng- ====
 
Imbuhan ini digunakan untuk huruf '''a''', '''g''', '''h''', '''i''', '''k''' dan '''u'''. Bagi perkataan yang bermula dengan huruf k, huruf pertama kata akar tersebut akan digugurkan.
 
<table align="center">
<tr><td align= "left">ikut</td><td></td><td align="right">pengikut</td></tr>
<tr><td align= "left">isi</td><td></td><td align="right">pengisi</td></tr>
<tr><td align= "left">kenal</td><td></td><td align="right">pengenal</td></tr>
<tr><td align= "left">karang</td><td></td><td align="right">pengarang</td></tr>
<tr><td align= "left">ulang</td><td></td><td align="right">pengulang</td></tr>
<tr><td align= "left">uji</td><td></td><td align="right">penguji</td></tr>
</table>
 
===== PerihalVarian hurufpenge- k =====
 
Imbuhan ini digunakan untuk perkataan yang terdiri daripada satu suku kata. Kata dasar dikekalkan tanpa mengira huruf pertama.
Sesetengah perkataan yang bermula dengan k tidak sesuai menggunakan format ini peng-. Contohnya perkataan ''kerja'' jika imbuhkan akan menjadi ''pekerja'', BUKANNYA ''pengerja''. Selain itu, perkataan seperti kritik dan khianat, akan menjadi ''peng''kritik dan pengkhianat, BUKANNYA pengritik atau pengianat. Dengan kata lain, perkataan yang bermula dengan k dan diikuti dengan huruf konsonan akan mengekalkan kata dasarnya. Contoh lain adalah seperti berikut:
 
<table align="center">
::khusus ---> peng''khusus''an
<tr><td align= "left">'''Kata Akar'''</td><td></td><td align="right">'''Kata Terbitan'''</td></tr>
::khidmat ---> peng''khidmat''an
<tr><td align= "left">cat</td><td></td><td align="right">pengecat</td></tr>
<tr><td align= "left">bom</td><td></td><td align="right">pengebom</td></tr>
<tr><td align= "left">tin</td><td></td><td align="right">pengetin</td></tr>
<tr><td align= "left">sah</td><td></td><td align="right">pengesah</td></tr>
</table>
 
 
 
==== Kesamaran: Imbuhan untuk k ====
 
Imbuhan untuk huruf k berubah mengikut perkataan tersebut. Perkataan yang bermula dengan k boleh diimbuhkan untuk pe-, peng- atau penge. Berikut merupakan contoh contoh kata terbitan:
 
<table align= "center">
<tr><td align= "left">'''Kata Akar'''</td><td align="center">Jenis Imbuhan</td><td align="right">Kata Terbitan</td></tr>
<tr><td align= "left">kerja</td><td>pe-</td><td align="right">pekerja</td></tr>
<tr><td align= "left">kenal</td><td>peng-</td><td align="right">pengenal</td></tr>
<tr><td align= "left">karang</td><td>peng-</td><td align="right">pengarang</td></tr>
<tr><td align= "left">khayal</td><td>peng-</td><td align="right">pengkhayal</td></tr>
<tr><td align= "left">kritik</td><td>peng-</td><td align="right">pengkritik</td></tr>
<tr><td align= "left">keluar</td><td>penge-</td><td align="right">pengeluar</td></tr>
<tr><td align= "left">kesan</td><td>penge-</td><td align="right">pengesan</td></tr>
</table>
 
Jika diperhatikan, perkataan yang mempunyai dua huruf konsonan di awal perkataan seperti kritik dan khayal akan mengekalkan kata dasarnya dan menggunakan imbuhan peng-.
 
Bagi perkataan yang bermula dengan huruf vokal, sebutan perkataan berubah misalnya pengambil (ambil) akan disebut sebagai ''pe-ngam-bil'' dan penguji (uji) disebut ''pe-ngu-ji''. Berbeza dengan huruf yang bermula dengan konsonan (kecuali k, s, t dan p) bunyi perkataan asal akan dikekalkan seperti penggosok disebut ''peng-go-sok''.
816

suntingan