Perbincangan:Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976: Perbezaan antara semakan