Perang Punic Ketiga: Perbezaan antara semakan

Wilayah Carthage selebihnya diduduki oleh Rom dan disusun kembali menjadi [[Wilayah Afrika|wilayah Rom di Afrika]]. Tapak Carthage telah [[Carthage#Roman Carthage|dibina semula dan didedikasi sebagai sebuah kota Rom]] oleh [[Julius Caesar]] dan kemudian menjadi salah satu dari kota-kota utama di Rom Afrika pada zaman [[Empayar Rom|Empayar]].
 
Tentera Rom kemudian [[menggaram bumi|menabur kota dengan garam]] bagi memastikan tiada apapun yng dapat tumbuh di sana lagi dan hampir dipastikan dengan ciptaan kurun ke-19.<ref>Ridley, R.T., "To Be Taken with a Pinch of Salt: The Destruction of Carthage," Classical Philology vol. 81, no. 2 (1986).</ref> Kisah-kisah sezamannya menunjukkan tanah di sekitar Carthage telah diistiharkan ''[[ager publicus]]'' dan ia dikongsi antara [[petani]] tempatan, Rom dan [[Itali]]. Afrika Utara kemudian menjadi satu [[bekalan bijiran kepada kota Rom|sumber bijirin penting]] kepada penduduk Rom. Roman Carthage wasadalah thepusat mainpengangkutan hubbekalan transportingutama theseke suppliesibu to the capitalnegara. Fakta Thebahawa factkebergantungan thatRom Rometerhadap camebijirin toAfrika relyUtara onsepantas Northyang Africania grainlakukan asselepas quickly as she did after conqueringpenaklukan Carthage makesmenjadikan anysebarang notionidea thatbahawa sheRom mighttelah havememusnahkan destroyedladang-ladang Carthaginian farmlandsCarthage quiteadalah doubtfulmeragukan.
 
NumerousSejumlah significantkota-kota Carthaginianpenting citiesCarthage, suchseperti as those indi [[Mauretania]], werediambil takenalih overdan anddibina rebuiltsemula byoleh theRom. Romans.Antara Examplescontoh ofkota-kota theseyang rebuiltdibina citiessemula areadalah [[Volubilis]], [[Chellah]] anddan [[Mogador]]. Volubilis, forsebagai examplecontoh, wasadalah ansebuah importantkota RomanRom townyang situatedterletak nearberdekatan thesempadan westernmostpaling borderbarat ofditakluk Roman conquestsRom. ItIa wastelah builtdibina ondi thetapak siteyang ofdahulunya the previous Carthaginianadalah [[Humanpenempatan settlementmanusia|settlementpenempatan]] Carthage, buttetapi penempatan thatini settlementdi overliesatas anhabitat earlierawal [[neolithicneolitik]] habitation.<ref>[http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=14906 C.Michael Hogan, ''Volubilis'', Megalithic Portal, ed. A. Burnham (2007)]</ref> Utica, thekota Punic cityyang whichmana changedtelah loyaltiesmenukar atkesetiaan thepada beginningawal of the siegepengepungan, becamemenjadi theibu capital of the Romannegara [[Africawilayah ProvinceAfrika|provincewilayah of AfricaAfrika]] Rom.<ref name=scully>Scullard, pages 310 and 316</ref>
 
Pada Januari 1985, Ugo Vetere, datuk bandar Rome, dan Chedly Klibi, datuk bandar Carthage, telah menandatangani satu pakatan simbolik persahabtan dan kerjasama, "secara rasminya" menamatkan konflik antara bandar-bandar mereka.<ref>[http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9502E3DA143BF93AA25752C0A963948260 New York Times] Retrieved 15 September 2008</ref>
22,966

suntingan