Perbezaan antara semakan "Parlimen United Kingdom"

 
Walaupun Dewan Pertuanan dapat menelitikan eksekutif melalui Waktu Pertanyaan dan melalui jawatankuasanya, ia tidak dapat menjatuhkan Kerajaan. Suatu kementerian harus sentiasa mengekalkan keyakinan dan sokongan Dewak Rakyat. Dewan Bawah dapat mengindikasikan kekurangan sokongan dengan menolak [[Isyarat Keyakinan]] atau dengan meluluskan [[Isyarat Tiada Keyakinan]]. Isyarakat Keyakinan adalah biasanya berasal dengan Kerajaan supaya dapat memperkukuhkan sokongannya dalam Dewa, sementara Isyarat Tiada Keyakinan diperkenalkan oleh Pembangkang. Isyarat kadang-kadang mengambil dalam bentuk "Bahawa Dewan ini [tidak] mempunyai keyakinan dalam Kerajaan Her Majesty" tetapi beberapa kepelbagaian lain, banyak merujukkan pada polisi-polisi khusus atau dibangkang oleh Parlimen, diguna. Contohnya, suatu Isyarat Keyakinan 1992 menggunakan bentuk, "Bahawa Dewan ini menjelaskan sokongan untuk polisi ekonomi untuk Her Majesty's Government." Isyarat sebarang itu boleh secara teori dapat diperkenalkan dalam Dewan Pertuanan, tetapi, apabila Kerajaan tidak perlu menikmati keyakinan Dewan itu, tidak akan mengadakan kesan sama sebagai isyarat mirip dalam Dewean Rakyat; contoh moden satu-satunya sebarang kemunculan melibatkan isyarat 'Tiada Keyakinan' yang diperkenalkan pada 1993 dan selepas itu dikalahkan.
 
{{terjemahan}}
banyak undi-undi dianggap undi keyakinan, walaupun tidak termasuk bahasa yang disebut di atas. Bil-bil penting yang membentuk sebahagian dari agenda Kerajaan (seperti dikatakan dalam Tuturan dari Tahta) adalah biasanya dianggap hal-hal keyakinan. Kekalahan sebarang bil oleh Dewan Rakyat mengindikasi bahwa suatu Kerajaan tidak lagi mempunyai keyakinan Dewan. Kesan yang sama dicapai jika Dewan Rakyat "[[Kehilangan Bekalan|menarik Bekalan]]", iaitu, menolak belanjawan.
 
Pengguna awanama